Diversiteit & Inclusie

Een gerenommeerd bestuurder heeft ooit gezegd; “aan diversiteit hoef je niets te doen, dan overkomt het je vanzelf”. Veel organisaties kampen met dit vraagstuk en er is veel onwetendheid over dit thema. Op het vlak van Diversiteit en Inclusie werkt Shi-Sen-Do Consulting daarom eerst aan de bewustwording en kennisdeling. De volgende stap is het toerusten en komt nadrukkelijk de “hoe-vraag” aan de orde. Tot slot is er de fase om het D&I denken in organisaties te borgen.

De grondlegger van Shi-Sen-Do Consulting heeft op dit vlak al de nodige prijzen gewonnen op basis van uitgevoerde trainingsconcepten en nieuw beleid. Zijn stellingname; “diversiteit is de uitnodiging voor een feest, inclusie is vraag mee te doe aan de dans”.

Masterclass "overWIN je weerstand" (Women Inclusion Network)
Shi-Sen-Do Consulting geeft in samenwerking met DIVE 'participatie concerten' gegeven. Inmiddels hebben hier al zo’n 150.000 scholieren aan meegedaan.

Download het pdf document over het ‘participatie concert’ MirandaMania.

Op het vlak van diversiteit werkt Shi-Sen-Do Consulting vanuit 6 aandachtsgebieden. Naast de Gender- en Multiculturele diversiteit zijn er nog 4 elementen die van essentieel belang zijn in een organisatie.

Op het vlak van het implementeren van Multicultureel Meesterschap is er een zeer concreet stappenplan beschikbaar waarvan de effecten meetbaar zijn bewezen.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat organisaties met gericht D&I beleid op langer termijn beter presteren en de eigen overlevingskansen vergroten.

Shi-Sen-Do Consulting
Adres: Noorderpad 40
1674 NS Opperdoes / The Netherlands
robert.takken@shisendo.nl

Robert Takken
Senior specialist Diversiteit & Inclusie
Trainer/coach bij cultuurveranderingsprocessen.
Ontwikkelaar van trainingsprogramma’s.

Hoofdsponsor European Cup Jiujitsu