Cultuur

Cultuurveranderingsprocessen roepen vaak emoties en weerstanden op. In onze snel veranderende samenleving zullen mens en organisaties zich steeds moeten aanpassen. Duurzame inzetbaarheid zal ook een steeds belangrijker thema gaan worden.

In het boeiende proces van cultuurverandering kan Shi-Sen-Do consulting een belangrijke bijdrage leveren met programma’s die de gewenste cultuurverandering ondersteunen. 

Cultuurverandering start met het creëren van vertrouwen. Een solide vertrouwensbasis zorgt voor een betere samenwerking en Shi-Sen-Do Consulting zet hier verschillende methodes voor in.

De interactieve vertrouwenssessies zijn gebaseerd op de inzichten van Stefan Covey jr. Deze sessie verschaft inzicht hoe het vertrouwen binnen een team kan worden vergroot en hoe specifieke valkuilen kunnen worden vermeden.

DISC-sessies: Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. De kracht van het DISC-instrument zit in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

De interactieve sessie Teamontwikkeling is gebaseerd op de inzichten van Patrick Lencioni. Op interactieve wijze krijgen deelnemers hoe de volgende stap van goed naar beter kan worden gemaakt.

Shi-Sen-Do Consulting
Adres: Noorderpad 40
1674 NS Opperdoes / The Netherlands
robert.takken@shisendo.nl

Robert Takken
Senior specialist Diversiteit & Inclusie
Trainer/coach bij cultuurveranderingsprocessen.
Ontwikkelaar van trainingsprogramma’s.

Hoofdsponsor European Cup Jiujitsu